Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I PODWYKONAWCÓW

Szanowni Państwo,

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, pragniemy Państwa zapewnić, iż chronimy Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie a w niniejszym dokumencie znajdą Państwo wszystkie informacje o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu.

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Aperi Agnieszka Grajek i Jędrzej Turant Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, dalej także nazywana „Spółką”.

 1. Jak się skontaktować ze Spółką

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

@ pod adresem e-mail: biuro@betterhome.pl

korespondencyjnie: ul. Kałuszyńska 7/18; 03-809 Warszawa

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: biuro@betterhome.pl.

3.Jakie dane zbieramy i w jakim celu?

Zakres i cel zbierania przez nas danych, zależy od zakresu Państwa współpracy z nami.

a) Dane osobowe osób, które zawarły z nami umowę (w tym umowę o świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz lub home stagingu)

Przetwarzamy dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres realizacji oraz dane do dokonywania rozliczeń.

Dane są przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego oraz jego archiwizowanie – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;

b) Dane osobowe osób, które są naszymi potencjalnymi klientami

Przetwarzamy dane potencjalnych klientów, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w celu:

 • zaproponowania naszych usług co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. w celu przedstawienia oferty) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) Dane osobowe potencjalnych podwykonawców

Przetwarzamy dane potencjalnych podwykonawców (imię i nazwisko, dane kontaktowe, specjalizację), aby móc zaproponować dostarczane przez nich produkty lub usługi naszym klientom, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

d) Formularze kontaktowe

W przypadku chęci kontaktu z nami, np. zadania pytań dotyczących naszej oferty, klient podaje dane osobowe oznaczone w formularzu jako obowiązkowe. Podanie innych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji oraz odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analizy i statyk spraw zgłaszanych przez użytkowników m.in. w celu poprawy naszej oferty.

e) Profile w mediach społecznościowych

Nasze profile w serwisach Facebook i Instagram są publiczne. Użytkownik, który odwiedza nasz profil udostępnia nam swoje dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego korzysta).

Dane Te są przetwarzane w celu: (i) umożliwienia nam efektywnego prowadzenia naszego profilu w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju usług oraz produktów oraz (ii) komunikowania się z użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej marki, poprawie jakości świadczonych przez nas usług a także bieżącej komunikacji z użytkownikami fanpage. Przetwarzamy dane również w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora serwisu Facebook.

4.Jak długo Spółka przetwarza dane osobowe?

Okres przetwarzania danych zależy od podstawy prawnej i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

 • przez czas niezbędny do wykonania umowy;
 • do czasu wniesienia sprzeciwu;
 • do czasu cofnięcia zgody;

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

5.Jakie prawa przysługują klientom w stosunku do ich danych osobowych?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;sprostowania danych;
usunięcia danych;ograniczenia przetwarzania
przenoszenia danych;wniesienia sprzeciwu;
cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody);wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

6.Komu są udostępniane dane osobowe?

Dane osobowe na podstawie odpowiednich umów są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki, w tym m.in. dostawcom usług IT lub usług księgowych. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nas danych.

Jeżeli przetwarzamy dane w związku z zawartą umową, dane możemy przekazać klientom lub podwykonawcom, jeżeli jest to niezbędne do wykonania tej umowy.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

7. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych pracowników poza obszar EOG, z zastrzeżeniem danych dotyczących wtyczek social media, co zostało opisane w pkt 9 – Media Społecznościowe.

8. Polityka cookies

  Strona internetowa www.betterhome.pl stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Użytkownika, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

  Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

  • dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodobań użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia użytkownika serwisu i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb);
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego po zalogowaniu (jest to niezwykle przydatne dla użytkownika, gdyż zapobiega konieczności ponownego logowania się (podawania loginu i hasła) na każdej kolejnej podstronie serwisu);
  • tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy naszego serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron);
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom.

  Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze użytkownika.

  Zmiana ustawień plików cookies

  Zazwyczaj przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdej chwili jednak użytkownicy serwisu mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z serwisu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  Google Analytics

  Pliki cookies są także wykorzystywane do umożliwienia działania funkcji Google Analytics, dzięki której zdobywamy i analizujemy informacje dotyczące m.in. liczby odwiedzanych stron, skuteczności naszych kampanii marketingowych czy czasu spędzanego w serwisie. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do poprawienia jakości serwisu.

  Facebook Pixel

  Wykorzystujemy cookies w celu prowadzenia działań remarketingowych polegających na prezentowaniu reklam zachęcających do powrotu na stronę lub skorzystania z jakiś promocji, zniżek etc. Wykorzystujemy także Pixel Facebooka do kierowania reklamy w serwisie Facebook.

  9.Media społecznościowe

  W serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Pinterest i Instagram.

  W związku z korzystaniem z serwisu, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka użytkownika wyświetliła serwis, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

  Jeśli użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w serwisie do profilu użytkownika w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez Użytkownika danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty użytkownika.

  Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności użytkowników zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

  Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation

  Instagram – https://www.instagram.com/challenge/?next=/legal/privacy/

  Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w serwisie bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w serwisie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki użytkownika, np. blokujące skrypty.

  10. Zmiany polityki prywatności

  Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od [1 lipca] 2020 roku.